Virksomhedskultur

Virksomhedskulturen er limen, der binder organisationen sammen.

En virksomhed er en organisme, der består af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer, uskrevne regler, guidelines og love. Kulturen er den lim, der binder alle disse forhold sammen, så de giver mening, og er til at navigere i for medarbejdere, ledere og direktion i virksomheden.

Kulturen bliver ofte udtrykt som: ”-den måde vi gør tingene på her i virksomheden”, og det er en ganske god beskrivelse. Virksomhedens kultur er egentlig bare en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden.

Blæsten kan man ikke få at se – og sådan er det også med kulturen.

Virksomhedskultur er en uhåndgribelig størrelse. Det handler om værdier, normer og adfærd. Så ligesom blæsten kun bliver synlig, når træerne bøjer sig, så er kulturen først synlig, når den udfolder sig i handlinger.

Det spændende ved kultur er, at den netop ikke er en fast størrelse. Virksomhedens kultur bliver konstant påvirket af medarbejderne, lederne, bestyrelsen og en række udefrakommende faktorer. Det skal du som leder vide, hvis du vil skabe ændringer i virksomheden, for selvom du ikke kan diktere ændringer, så kan du påvirke hvilken retning kulturen bevæger sig i.

Hvordan arbejder du med virksomhedskultur?

Hvis du som leder vil præge eller ændre virksomhedens kultur i en bestemt retning, så er det vigtigste at du kender virksomhedens eksisterende udgangspunkt. Ligeledes skal du vide, hvorfor du vil ændre kulturen.

Som nævnt er kulturen et udtryk for handlinger, systemer og værdier i virksomheden, så hvis du vil ændre kulturen, så er det de knapper du kan dreje på. En ændring af virksomhedens kultur handler grundlæggende om en ændring af jeres adfærd.

Når vi hører om kuldsejlede forandringsprocesser i forhold til virksomhedens kultur, så handler det ofte om, at ledelsen er blevet for optimistiske i forhold til, hvor meget de selv kan påvirke kulturen. I sådan en forandringsproces, der har virksomhedens kultur som omdrejningspunkt, er der en hårfin balance mellem lederen, der guider forandringen på vej og lederen, der tvinger forandringen igennem.

Som leder kan det derfor være en god forretning at spørge sig selv: ”I hvilken grad understøtter vores virksomhedskultur egentlig vores forretningsplan”?

Synes du andre fortjener at læse med?

Har du brug for rådgivning eller sparring?

Hos Nordisk Rekruttering har vores kernekompetence i mere end 20 år været at rekruttere og searche rette kandidat til rette virksomhed.

Stolt medlem af

Vi støtter altid op om en god snak. Derfor er vi medlem af flere forskellige netværksgrupper.