Ledercoaching

Coaching er dokumenteret en af de bedste og mest populære metoder til at skabe en personlig udvikling og en ledelsesudvikling. Samtidig er det et af de allerbedste redskaber til at sikre en forankring af denne udvikling.

Coaching en fokuseret og struktureret dialog, som har til formål at udvide perspektivet, frisætte ressourcer og potentialer hos lederen og derved skabe læring og empowerment.

I et coachingforløb hos os taler du med en neutral og professionel coach, på en måde som hjælper dig til at udvikle dit personlige lederskab og til at håndtere de ledelsesdilemmaer du møder i dagligdagen på en konstruktiv måde.

En coachingsamtale er per definition en positiv oplevelse for dig som fokusperson, fordi vi i coachingen altid har det perspektiv; at du allerede besidder et potentiale. Vi har fokus på dine ressourcer og muligheder.

Coaching gør dig bedre til at lede dig selv og dine medarbejdere i forandringer. Det giver dig mulighed for at blive bevidst om, hvis du selv har en eller anden grad af modstand imod forandringen. Således kan du håndtere den konstruktivt, og derved bedre give dine medarbejdere den forandringsledelse de har behov for. Coachingen kan samtidigt hjælpe dig til at forstå, hvad dine medarbejdere individuelt har behov for i en forandringsproces.

Vi tilbyder ofte coaching som supplement til vores øvrige lederudviklingstiltag, da det dokumenteret er en af de mest effektive metoder til implementering og forankring.

Ledercoaching leveres også som en selvstændig ydelse, fx i form af en enkeltstående coachingsession i forhold til en konkret ledelsesudfordring. Oftest leverer vi et forløb med mellem 4 og 8 coaching sessioner. Her har vi typisk en fokuseret ledelsesudvikling som omdrejningspunkt for coachingen.

Alle coaches har gennemført en akkrediteret coaching uddannelse.

Synes du andre fortjener at læse med?

Har du brug for rådgivning eller sparring?

Hos Nordisk Rekruttering har vores kernekompetence i mere end 20 år været at rekruttere og searche rette kandidat til rette virksomhed.

Stolt medlem af

Vi støtter altid op om en god snak. Derfor er vi medlem af flere forskellige netværksgrupper.