Hospitaler uden grænser

Hvordan gør man bæredygtig ledelse konkret – her og nu? 

Dette er en kommentar til Steen Hildebrandts artikel om, at ”Bæredygtig ledelse er den eneste vej frem” i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsnet den 13/12-19: 

Det er grundlæggende en udmærket artikel, men den er desværre også i tråd med en lang række af de artikler der udkommer i øjeblikket; den beretter om, hvordan vi er kommet hertil, og hvad vi ikke længere skal gøre. Herefter der er nogle formanende, men meget luftige tanker om, hvilke rammer vi skal lægge for at opnå en bæredygtighed i fremtidens ledelsesstil. 

Det er alt sammen godt og rigtigt – og meget luftigt!  

For hvordan er det lige vi helt konkret kommer fra den ”Taylorske” virkelighed, der florerer i organisationerne, til en holistisk og bæredygtig ledelsesstil der holder kerneopgaven for øje, samtidig med at den tager hensyn til det enkelte individ? 

Det handler i første omgang om at turde tage ansvar som leder. Det handler om at turde gøre op med en nulfejls-kultur og bruge mere tid på handling end på rygdækning. 

Hvis man skal ændre organisationskulturen i en så kompleks størrelse som fx vores moderne hospitaler, kan man ikke nøjes med at arbejde fra topledelsen og ned igennem de organisatoriske lag. Selvom det er her man er rollemodel og dermed kulturbærer. Man kan heller ikke nøjes med at ændre på arbejdsgangene blandt de menige medarbejdere, selvom det er her man lettest kan forandre. Man er nødt til at arbejde i cirkulære processer, der inddrager alle interessenter på tværs af afdelinger og organisatoriske lag.  

Man er nødt til at kortlægge, hvor der er organisatoriske eller processuelle flaskehalse, og hvordan man kan løsne op for disse på en måde der både er meningsgivende for den enkelte medarbejder og samtidig holder kerneopgaven i fokus. Man er ligeledes nødt til at afdække, hvilke uforløste ressourcer der er til rådighed, og hvilken effekt det kan have at sætte dem i spil. 

Hvis man fra den øvre ledelses side tør lægge ejerskabet for produktionsprocesser over til de personer der er involverede i processerne, og man fra medarbejders side tør tage ejerskab for en meningsfuld arbejdsgang der har kerneopgaven i fokus, så er rigtig meget vundet.  

Det er altså for en stor dels vedkommende et spørgsmål om at have fokus på både ansvar og ejerskab, uden at disse nødvendigvis hænger rigidt sammen. Således kan medarbejdere godt tage ejerskab på håndteringen af en given problemstilling, mens det er ledelsen der har ansvaret for håndteringen af den.  

Ser vi fx på overlevering mellem personale ved vagtskifte, er det ledelsens ansvar at der er en procedure der sikrer at al nødvendig information viderebringes til næste vagthold. Procedurens indhold kan personalet selv tage ejerskab for, da det er dem der har det nærmeste bud på, hvad der giver mening, når man har fokus på patientens tarv (kerneopgaven). Derved er den velkendte silostruktur overflødig, da det ikke giver mening kun at tale med kolleger fra sin egen silo, når den information man skal bruge befinder sig et andet sted. 

Dette kan dog kun lade sig gøre, når der er en gensidig respekt og tillid igennem organisationen, hvilket heldigvis gør sig gældende rigtig mange steder. Her vil man kunne opleve et øget engagement på alle niveauer, idet hverdagen bliver mere meningsfuld og man oplever at arbejde mod et klart defineret mål med de ressourcer den enkelte har til rådighed.  

Alt dette på en bæredygtig måde, da det netop giver mening at løse opgaverne på denne måde.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Nyt kontor i Nyborg.

Vi vil glæde os til at byde kandidater og samarbejdspartnere velkommen på vores kontor på Lindholm Havnevej 31, 2. sal i Nyborg.

Nyborg er en by med stort vækstpotentiale og det er derfor også en selvfølgelighed at vi vil være tilstede her.

Har I brug for hjælp inden for HR området er I velkomne til at kontakte Tania Gauden på 2575 3432 eller på mail tania@nordiskrekruttering.dk

Vi vil glæde os til at hjælpe jer!

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Lederseminar ved Danske Bank

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Danske Bank og filialdirektør Anita Fald Hansen for vinen og de rosende ord.

En god dag med korte indslag fra vores side omkring forandringsledelse og arbejdsmarkedet.

Det er altid dejligt at arbejde med engagerede mennesker.FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Kursus i forandringsledelse

Tillykke til Kortermann-it og til deres leder Nicolai Tornhøj Pedersen, med beståelse af 4 gange 3 timers kursus i forandringsledelse

Kortermann-it får en dygtig og empatisk leder i Nicolaj.

Nicolai behersker nu blandt meget andet:

  • Forståelse for person profil analyse
  • Generel forandringskommunikation
  • Feedback og konflikthåndtering
  • Analyse af virksomhedskultur og ageren i denne
  • Gruppedynamik
  • Forandringsimplementering

Tillykke endnu engang, vi glæder os til at følge udviklingen fremover.

På billedet ses fra højre til venstre: Henrik Kortermann ejer af Kortermann-it, leder af infrastruktur Nicolaj Tornhøj Pedersen og Chefkonsulent for Nordisk rekruttering Allan LarssonFacebooklinkedinFacebooklinkedin

Efteruddannelse

“Gratis” efteruddannelse er måske for godt til at være sandt, men måske betaler du ind til en ordning som du ikke bruger?

Hundredevis af efteruddannelsesmuligheder ligger og venter på dig, vi betaler stort set alle ind til dem, men få kender til mulighederne.
Bland andet inden for industriens område er der rig mulighed for efteruddannelse, som er sikret i aftalerne mellem arbejdsmarkedets parter.

Nedenstående er et eksempler på hvordan fonds støtten ser ud, hvis man tager et kursus af en uges varighed.

Omkostningseksempel
Eksempelvis: 140 kr. i timeløn gange 37 timer på kursus = 5.180 kr. (lønkroner)
Godtgørelse 85 % af 5.180 kr. = 4.403 kr. i godtgørelse.
Der vil således mangle 15 % løn i kursusperioden, svarende til 777 kr.

Her kan virksomheden dog vælge at kompensere for den manglende indtægt.

Sammenfatning
Hvordan man rent praktisk griber det an, har vi beskrevet i en lille letforståelig rapport om efteruddannelses midler for industriens område.
Den fylder 9 sider og kan bruges som guide til at forstå det, du/I kan søge.

Du er velkommen til at rekvirere den hos Chefkonsulent Allan Larsson.

Enten på telefon +45 2575 3432 eller på Mail: allan.larsson@nordiskrekruttering.dk

Den er gratis, og du bliver ikke spammet.

Del gerne denne artikel så andre kan få glæde af de penge, vi alle betaler ind til efteruddannelsessystemet.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Kontorer:

Svendborg:
Nordisk Rekruttering
Lundevej 6
5700 Svendborg
Tlf +45 25 77 34 32
lars@nordiskrekruttering.dk

Følg os

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Kontakt:

Nordisk Rekruttering
Lundevej 6
5700 Svendborg
info@nordiskrekruttering.dk
Tlf: +45 25 77 34 32

Indehaver

Lars Okton
lars@nordiskrekruttering.dk
Tlf: +45 25 77 34 32

Åbningstider

man - fre: 8.00 - 17.00