Virksomheder

 

Nordisk Rekrutterings kernekompetence har i mere end 20 år været at rekruttere og searche rette kandidat til rette virksomhed.

Vores udvælgelsesproces sikrer, at kun de mest kvalificerede kandidater matches til opgaven. Vi arbejder omkring vores forståelse af jeres virksomhed og jeres mål og indsamler data fra nærmeste leder og kommende kollegaer.
Vi er eksperter i at skræddersy den rigtige løsning med anvendelse af den rette kombination af rekrutteringskanaler for at tiltrække de rigtige kandidater. Vi har gennem de sidste 20 år haft succes med at finde og udvælge talentfulde medarbejdere til en lang række vidt forskellige virksomheder. Vi bygger vores succes på langvarige relationer med vores kunder og kandidater..

For uddybende forløb og proces venligst kontakt os på tlf: 2577 3432 eller send en mail.

 

Vis dine medarbejdere respekt og send dem godt på vej videre i job.
En medarbejders afsked gøres til en bedre oplevelse for både medarbejder og virksomhed i et outplacementforløb som både er et farvel til din virksomhed, samt en indgang til et nyt arbejdsliv i en anden virksomhed.
I et outplacementforløb hos Nordisk Rekruttering kommer kandidaten altid til samtale med en konsulent. Her gennemgår vi ønsker og muligheder for den videre jobsøgning.
Hos os er det samme konsulent der følger medarbejderen fra start til slut. Vi tror på at den gode dialog fra start til slut er vejen til en succesfuld omplacering på arbejdsmarkedet.

I en fyringsrunde kan din virksomheds image lide stor skade. Her er det vigtigt at opsagte medarbejdere bliver ambassadører i fremtiden – også selvom man er blevet afskediget.
Derfor er det vigtigt at håndtere en fyringsrunde fra start til slut, hos os kan du være sikker på at Nordisk Rekrutterings konsulenter er loyale både over for jeres virksomhed såvel
som jeres medarbejdere.

Vores forløb skræddersyes nøje til hver medarbejder, ingen medarbejder er ens og derfor skal et outplacement forløb tilpasses medarbejderen, hver gang

 

At fastholde og udvikle medarbejdere i virksomheden er et af de vigtigste parametre for en effektiv organisation. Virksomhedens værdi ligger ikke i virksomhedens møbler eller bygninger, men i værdiskabende medarbejdere.

I Nordisk Rekruttering laver vi – i samarbejde med jeres virksomhed – en analyse af de enkelte medarbejderes behov for videre udvikling. Vi udvikler dybdegående planer for overordnede uddannelsesforløb på individuelt- og på organisationsniveau.

Nordisk Rekrutterings konsulenter arbejder i fire faser med jeres medarbejderes udviklingsbehov: Afklaring, Analyse, Evaluering og Implementering

For uddybende forløb og proces venligst kontakt os på tlf: 2577 3432 eller send en mail.

 

Det vides med sikkerhed at den første tid i et nyt job er ekstremt vigtige for successen hos den nye medarbejder på det personlige plan og i virksomhedens kulturelle  integration. En god introduktionsplan er med til at arbejdskvaliteten bliver styrket.
Et målrettet og fastlagt introforløb med introduktion til virksomhedens kultur, strategi, mål, driftsprocedurer og regelsæt, er med til at skabe profesionelle medarbejdere.
Ved at tage udgangspunkt i den nye medarbejders personanalyse og lederens job krav analyse og eventuelle teamanalyser i virksomheden, kan vi skabe en plan og implementering som kommer den nye medarbejder og virksomheden til gode.

 

Loquiz – Events der gir mening.

Traditionel skattejagt kombineret med moderne mobil teknologi. Det er den korte beskrivelse af Loquiz, et simpelt og effektivt værktøj for HR og uddannelses afdelinger. 60 poster, 80 spørgsmål og 2 timer. Holdet med flest point vinder.

Hvad er Loquiz?

Hold af 4-6 deltagere konkurrerer om at besvare flest mulige spørgsmålSpørgsmålene kan typisk deles op i tre kategorier. #1 lokal viden, hvor man observere eller interagerer med de lokale omgivelser. #2 Almen viden, hvor de fleste har mulighed for at byde ind. #3 spørgsmål der er designet med særlig fokus på de emner der er vigtige for Jeres virksomhed. En deltager fra hvert hold downloader Loquiz app’en. Ved hjælp af Loquiz app’en, guides holdene igennem et 2 timers engagerende og lærerigt event.

Gør det til jeres oplevelse

Med Loquiz teknologien kan vi skræddersy et event helt efter Jeres ønsker og behov. Vi kan derfor sætte fokus på de specifikke emner, der er særligt vigtige for Jeres virksomhed eller organisation.

Det praktiske

Hvor? – Stort set alle steder med anstændig mobildækning.

Hvad med smartphones? – Loquiz app’en kører på både iOS og Android, og kan downloades gratis deltagerne til deltagernes (en fra hver gruppe) egne smartphones.

Hvor mange? – Mindst 2 hold af minimum 3 personer, men ellers er der meget få begrænsninger.