Privatlivspolitik

Nordisk Rekruttering

Vores webstedsadresse er: http://nordiskrekruttering.dk.

Denne privatlivspolitik indeholder følgende

 • Rekruttering kandidater
 • Rekruttering retsgrundlag
 • Rekruttering Sletning
 • Dine rettigheder
 • Kunde data
 • Kontakt oplysninger

Rekruttering Kandidater

Vi behandler følgende såkaldte almindelige oplysninger om dig, som vi enten har modtaget fra dig selv eller fundet via sociale medier som fx Linkedin eller via øvrige relevante søgninger på internettet.

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling . Oplysninger om kvalifikationer og kompetencer, dvs. uddannelse, eksamensbeviser, kurser, certificeringer, erhvervserfaring, sprogkundskaber og lignende foto (hvis medsendt af ansøger).
 • Referencer og kontakt oplysninger om disse (navn, telefonnummer og e-mail)
 • Videoer optaget af dig selv og offentligt tilgængelige oplysninger på sociale medier om ansøgeren, herunder Linkedln. (sådanne oplysninger noteres og gemmes ikke)
 • Evalueringsnoter og noter fra samtaler noteret af virksomhedens deltagere i rekrutteringen (leder og HR personale), herunder oplysninger om løn / løn forventning.
 • Tests – færdighedstest og personlighedstest.
 • Eventuelle noter fra samtaler med referencer (som alene kontaktes efter samtykke). Eventuelle oplysninger om kandidater modtaget fra rekrutteringsbureauer efter samtykke fra kandidaten.
 • Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.
 • Hvis det er sagligt i forhold til den stilling, du søger, og du har samtykket hertil, beder vi dig forevise os din straffeattest. Vi opbevarer ikke din straffeattest, men noterer alene, om vi har fået forevist en tilfredsstillende straffeattest i forhold til den pågældende stilling.

Rekruttering retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l-, litra b om nødvendig behandling med henblik på indgåelse af aftale med den registrerede eller for at opfylde en aftale med den registrerede.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a om samtykke f.s.v.a. tests og straffeattest (forevisning).
 • Datebeskyttelsesforordningens artikel 6, stk, 1, litra f om legitim interesse, hvor Nordisk Rekrutterings legitime interesse er at besætte ledige stillinger med kvalificerede ansøgere.

Rekruttering Sletning

Personoplysninger om ansøgere, som har fået afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter afslaget.

Det inkluderer selve ansøgningen, alle fysiske og elektroniske kopier af CV’et og øvrige dokumenter/billeder modtaget i forbindelse med ansøgningen samt interne mails, noter og lignende samt testresultater.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Kundedata

For at indgå et samarbejde / kundeforhold behandler og opbevarer vi en række data om dig. Disse data er alle naturligt forbundet med det at være i et kundeforhold. Faktura oplysninger gemmes i e-conomics og projektdeltajer gemmes i Trello drev.

Faktura oplysninger gemmes i minimum 5 år jvf. krav om regnskabsdokumentation. Andet data kan anmodes slettes ved at kontakte os.

 • Firmanavn
 • Adresse
 • Faktura mail
 • CVR nummer
 • Evt. navne, tlf. nr og email på kontaktpersoner

Kontakt oplysninger

Nordisk Rekruttering

Sankt Nicolaigade 11, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf: 25 77 34 32

Mail: lars@nordiskrekruttering.dk

Kontorer:

Svendborg:
Nordisk Rekruttering
Lundevej 6
5700 Svendborg
Tlf +45 25 77 34 32
lars@nordiskrekruttering.dk

Følg os

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Kontakt:

Nordisk Rekruttering
Lundevej 6
5700 Svendborg
info@nordiskrekruttering.dk
Tlf: +45 25 77 34 32

Indehaver

Lars Okton
lars@nordiskrekruttering.dk
Tlf: +45 25 77 34 32

Åbningstider

man - fre: 8.00 - 17.00