FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Skovdyrkerne

Fyn
Opslået for 2 uger siden
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi søger en kørselsleder som selvstændigt kan disponere mellem vores kunder. Du skal tilse, at flis og træ til hugning, der er registreret i Kubik har de aftalte data: mængde, staknummer, geoposition, type træ/flis og dimensioner. Du skal ligeledes kontrollere, at al flisen er registreret som været SBP screenet i PINUS (vores sagshåndteringsprogram) senest når den registreres i Kubik. Ingen flis må leveres uden at være screenet.

Efter en endt måned skal alle mængder, transport og fakturering hænge sammen så det stemmer.

Desuden skal sporbarheden på den leverede flis sikres.

Du har erfaring inden for disponering, og er gerne en der har kendskab til IT-systemet Navision samt Microsoft Office pakken.

Vores nye medarbejder får ansvaret for at styrke og udbygge vores samarbejde med Kraftvarmeværker i hele vores geografi som dækker Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Mere konkret indebærer det:

  • Styrke og udbygge samarbejdet med eksisterende kunder og lagre
  • At føre tilsyn med ydelse under udførelse
  • At rådgive om løsninger indenfor vores område
  • Jævnlig kontakt med vores skovfogeder omkring den fornødne dokumentation er på plads vedrørende produktet.

Hvad tilbyder vi vores nye medarbejder

En attraktiv stilling, som den rigtige profil kan udvikle til at blive endnu bedre. Det indebærer blandt andet:

  • En plads på skovens bedste hold – sammen med kolleger arbejder vi på at udvikle salg af råprodukter.
  • Stabile og velordnede forhold i en virksomhed, hvor organisationen er trimmet til, at du får mest muligt ud af din hverdag.
  • Stor selvstændighed i din hverdag.
  • Du bliver en del af et Team, hvor faglig og personlig udvikling ikke er en mulighed – men en forudsætning.

Er du interesseret?

Så send din ansøgning afsted hurtigst til Lars Okton, på mail: lars@nordiskrekruttering.dk 

Vi indkalder løbende til samtale.

Du er velkommen til at kontakte Lars Okton på tlf.: 25773432, for yderligere oplysninger.

Skovdyrkerne Øerne dækker Bornholm, Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland og Falster og er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger. Skovdyrkerne Øerne rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt. Udfører skovdrift, skovrejsning, anlæggelse af læhegn og søer. Afsætter gavntræ og flis. Vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger mv. Skovdyrkerne Øerne har ca. 1000 medlemmer med et skovarealpå ca. 20.000 ha. Se mere på www.skovdyrkerne.dk/oer

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Ansøg online

FacebooklinkedinFacebooklinkedin